Vilka är STT Storkökstillverkarna?

Vad vi gör. Vårt miljöfokus. Våra fördelar. Hur vi arbetar framåt.

Vår affärsidé

STT – STORKÖKSTILLVERKARNA har som affärsidé att tillhandahålla marknadens bästa produkter för industriell och professionell matlagning och att erbjuda hela flödet från projektering till handhavandeutbildning och serviceavtal. Vi ska vägleda Kunden genom hela processen, allt för att ge maximal kundnytta.

Genom att ständigt förbättra oss med stor kunskapsåterföring ska STT – STORKÖKSTILLLVERKARNA förbli en av Sveriges ledande storköksentreprenörer. 

Vi ska tillsammans med våra beställare erbjuda tjänster och produkter som bidrar till en ständig förbättring av kvaliteten, miljön samt arbetsmiljön.

Vår målsättning är att tillgodose kundens behov i varje enskilt projekt och samtidigt vara lyhörda för samhällets krav och behov. 

Vi skall av kunder och myndigheter uppfattas som ett seriöst och ansvarsfullt företag med moderna produkter av hög kvalitet och som ständigt bidrar till en förbättrad miljö genom att utveckla och dra fördel av ny teknik.

Kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

450+ storkök

STT –  STORKÖKSTILLVERKARNA tillverkar professionella storkök med service, trygghet och teknik.

Mer än 195 000 personer serveras dagligen från de 450 kök som levererats till personalrestauranger, hotell, sjukhus och skolor sedan starten 1984.

STT – STORKÖKSTILLVERKARNA har stor erfarenhet av att genomföra storköksentreprenader där höga krav ställs på projektledning, samordning och engagemang såväl som kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Läs mer om vår Miljöpolicy här nedan, vi är väldigt stolta över den.

Vår miljöpolicy vi är väldigt stolta över

Genom vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan ska vi med en
helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.

Varje kund ska bli en referens och varje projekt ett referensprojekt.

STT – STORKÖKSTILLVERKARNA har följande riktlinjer för ständig förbättring och långsiktighet:
• Vid val av material och komponenter till våra produkter och system, skall de följder som materialvalet och produktionsprocessen ger på miljön beaktas.
• Vi eftersträvar att välja produkter av återvinningsbart material och vi medverkar aktivt till att återvinning sker sedan produkten är slutanvänd.
• Vår målsättning är att de produkter vi representerar tillverkas på ett resurssnålt sätt och därmed förbrukar så lite av våra naturtillgångar som möjligt. En produkts miljöpåverkan skall alltid ses över dess livslängd.
• Vi skall representera kvalitetsprodukter med lång livslängd som bidrar till hållbar samhällsutveckling.
• Våra produkter skall i drift, utifrån känd teknik, förbruka så lite av våra naturtillgångar som möjligt. När ny teknik blir tillgänglig, som förbättrar produktens prestanda miljömässigt, skall kunder erbjudas denna.
• Vår målsättning är att kunna minimera antalet transporter till arbetsplatsen genom samordnad leverans där också produkterna i görligaste mån levereras oemballerade för att undvika hantering av returemballage.
• Ständigt verka för att förbättra företagets tjänster och miljö- och kvalitetsarbete samt öka kundtillfredsställelsen.
• Hålla oss informerade om och följa de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller vår verksamhet och så snabbt som möjligt anpassa verksamheten till nya krav.
• Vi skall ställa lika höga krav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
• Yrkeskunnig personal för fackmässigt utförande som aktivt deltar i kunskapsutvecklingen i branschen.

Fördelar med leverans från team STT

Vi har stor erfarenhet att genomföra storköksentreprenader där höga krav ställs på projektledning, samordning och engagemang.

Vi erbjuder specialtransport av gods till arbetsplatsen. Konsolidering av allt gods sker hos vår kontrakterade speditör som garanterar att det kompletta köket blir levererat vid överenskommen tidpunkt. Godset levereras oemballerat för att minimera hanteringen av emballage på arbetsplatsen.

Vi representerar marknadens mest kända tillverkare av kvalitetsprodukter inom storköksinredning.

Vi är kvalitets- miljö och arbetsmiljö certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vi har en stabil ekonomi vilket ger Er en trygghet även långt efter att entreprenaden är genomförd.